Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στη Lyhnosoft


Η Lyhnosoft® ξεκίνησε το 2004 ως ιδέα και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να υπάρχει ως οντότητα. Οι θεματολογίες που μπορείτε να βρείτε εντός, είναι Περιβάλλον, Υγεία και Προγράμματα υπολογιστών.


Η σελίδα στοχεύει στην ενημέρωση και πληροφόρηση. Τα άρθρα δεν εμπεριέχουν προσωπικές γνώμες του ιδρυτή, συνεργατών ή/και αναγνωστών. Υπάρχουν απαραιτήτως πηγές και αναφορές πάνω στα θέματα. Οι πηγές είναι επιστημονικώς επιλεγμένες ή επιλεγμένες για το γενικό ενδιαφέρον και είναι συνταγμένες σύμφωνα με το ορθό επιστημονικό σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς του Harvard University (Harvard System of Referencing Guide).

Ελπίζουμε να βρίσκετε τα άρθρα ενδιαφέροντα και νιώστε ελεύθεροι να εκφράσετε τη γνώμη σας.


Η Lyhnosoft® ως συνεργασία προσώπων, εκτιμούμε την ακεραιότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, την προσωπική αριστεία, την εποικοδομητική αυτοκριτική, διαρκή αυτοβελτίωση, και τον αμοιβαίο σεβασμό.


Είμαστε αφοσιωμένοι στους αναγνώστες μας και στους συνεργάτες μας και έχουμε πάθος με την ορθή και πλήρη επιστημονική ανάλυση θεμάτων της καθημερινότητας που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, εκάστου αναγνώστη.


Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους απέναντι στους αναγνώστες και στους συνεργάτες, τηρώντας τις υποχρεώσεις μας, ως προς την παροχή ορθών πληροφοριών, παρέχοντας αποτελέσματα υψίστης ποιότητας.Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι ελεύθερο για χρήση, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike License version 3.0, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.