Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και Αρχαιολογικών Χώρων ΠΕ Μαγνησίας και ΣποράδωνΚαλώς ήρθες στη σελίδα μας


To Σωματείο "Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και Αρχαιολογικών χώρων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων" είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2015.


Σκοπός του Σωματείου είναι να αποτελεί το συνδετικό κρίκο του Μουσείου με την κοινωνία. Ειδικότερα, σκοποί του Σωματείου είναι η υποστήριξη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, εκθεσιακών, πολιτιστικών κι εκδοτικών δραστηριοτήτων του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και των Αρχαιολογικών Χώρων Μαγνησίας και Σποράδων, η πολιτιστική προβολή, ανάδειξη κι ανάπτυξη του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του, η προσπάθεια καλλιέργειας της πολιτιστικής και τουριστικής συνείδησης του κοινού με άσκηση επιρροής στους κοινωνικούς φορείς και με ενημέρωση των πολιτών, ώστε να υιοθετούνται φιλοπολιτιστικές και φιλοτουριστικές τάσεις, συμπεριφορές και πολιτικές διαχείρισης, σ' ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που άπτονται του πολιτισμού, της οικονομίας και γενικά της κοινωνικής δομής, η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την επίτευξη οικονομικής ευρωστίας κι αυτοδυναμίας για την προώθηση του έργου του. Η μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του αλλά και όλων των πολιτών είναι πρωτίστως σκοπός του Σωματείου.


Τους παραπάνω στόχους επιτυγχάνει με διάφορες τακτικές δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως:


    Περίληψη των δράσεων

  • Προωθεί συνεργασίες κι αναπτύσσει σχέσεις με άλλους αντίστοιχους φορείς, ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • Διοργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και γενικά δραστηριότητες που προάγουν τους σκοπούς του, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, αρχαιολογικούς περιπάτους, επισκέψεις και ξεναγήσεις από τους κατά περίπτωση αρμόδιους κι εξειδικευμένους επιστήμονες, σε μουσεία, εκθέσεις, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.
  • Προωθεί και οργανώνει πρότυπα εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα και πραγματοποιεί εκδόσεις κάθε είδους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του (περιοδικά, εκδόσεις, εφημερίδες, κλπ.)
  • Οργανώνεται μέσα από το διαδίκτυο για την ενημέρωση των μελών του και του κοινού και την προώθηση των στόχων του ευρύτερα


  • Για την εκπλήρωση των πολιτιστικών σκοπών του, το Σωματείο συνεργάζεται με όσους είναι αρμόδιοι, ήτοι φυσικά πρόσωπα, φορείς και υπηρεσίες ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.
  • Θα επιδιωχθεί δε να γίνει μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) και μέσω αυτής να συμμετέχει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μουσείων (FMAM).